کلینیک ساج واقع در محدوده سعادت آباد تقاطع اتوبان یادگار امام و بلوار پیام با متراژ حدودی ۱۵۰ مترمربع قراردارد.بنا به در خواست کافرما محوطه ورودی و نمای جنوبی این پروژه طراحی و بازسازی صورت گرفت.

طراحی محوطه و ساخت ورودی دعوت کننده و ساخت مسیر رمپ برای ورود بیماران اورژانس از هدف های اولیه پروژه بوده است . باتوجه به فرسوده بودن نمای ورودی مجموعه به د رخواست کارفرما تغییرات در نما نیز اعمال شد و هماهنگی جنوبی مجموعه را به همراه داشته است.

پروژه قبل از بازسازی ساختار و بافتی مسکونی داشته و دیوار های بلند و کفپوش هایی که با تغییر سطع به شکل رمپ در آمده و ورودی مجموعه را تشکیل داده بود.

 

 

 

 

 

 

 

ایجاد پله های با ارتفاع کم و با توجه به شیب منطقه ،ساختار رمپ ورودی برای آسایش مراجع کنندگان در قسمت شرقی پروژه ، ساخت دیواره های کوتاه و جداکننده با بافت شهری ، ساخت نمای دعوت کننده و متناسب با کاربری پروژه ، نورپردازی جذاب برای نمای شبانه ، استفاده از چوب ترمو برای گرم تر شدن نمای پروژه باتوجه به استفاده از رنگ های خنثی مانند خاکستری و سفید نمونه هایی از طراحی جذاب و مدرن مجموعه به حساب می آید.

استفاده از گلکاری و فضای سبز برای زیبایی بافت شهری و منظر عمومی از دیگر نکات طراحی این پروژه می باشد.