مجتمع خلیج فارس

مجتمع اداری خلیج دارای سبک مدرن می باشد که شامل فضاهای لابی ورودی ،پذیرش،سالن کنفرانس،اتاق های اداری و اتاق مدیریت می باشد.مجتمع خلیج فارس

این مجوعه اداری با ترکیب متریال های سنگ و چوب و استفاده از گیاهان سبز دکوراسیون شده است.استفاده از رنگ سفید و مشکی در این محیط اداری نشانه قوت و قدرت طراحی کار می باشد.نورپردازی محیط های عمومی قواعد ویژه ای دارد و استاندارد های جدا از محیط های خصوصی و مسکونی می طلبد.از آن جایی که بیشتر فعالیت های اداری در طول روز انجام می گیرد روشنایی مصنوعی جنبه مکمل دارد.

رندر مجتمع خلیج فارس

 

مجتمع خلیج فارس

مجتمع خلیج فارس

مجتمع خلیج فارس

مجتمع خلیج فارس

در ساختمان های اداری که عرض ساختمان زیاد است اغلب بخش های مرکزی ساختمان نور مصنوعی اولویت دارد در مکان های کاری نزدیک به پنجره، چنان چه پنجره رو به جنوب، غرب یا شرق باشد، اجتناب از خیرگی چشم با استفاده از انواع وسایل شکست یا کاهش نور مستقیم اهمیت می یابد.

مجتمع خلیج فارس

 

اگر میزهای کار با توجه به نور طبیعی پنجره ها طراحی شوند، نور مصنوعی می تواند در نزدیکی پنجره نیز قرار گیرد.تا تفاوت بین جهت تابش نور طبیعی و مصنوعی به حداقل برسد.

مجتمع خلیج فارس

محل های تردد، ورود و خروج باید به صورت یکنواخت و کافی روشن شوند. ۱۰۰ الی ۱۵۰ لوکس روشنایی برای این گونه فضاها کافی است. قسمت بیرونی فضای ورودی باید حداقل ۵۰ لوکس روشنایی داشته باشد. چراغ ها باید به گونه ای قرار گیرد که نور مستقیم آنها در مخروط دید افرادی که پشت میز کار نشسته اند قرار نگیرد.

مجتمع خلیج فارس

نور غیر مستقیمی که به سقف می تابد . ا چراغ های مجهز به پرده های هدایت نور یا چنان که سقف فضاهای وسیع اداری بلند طراحی شود منابع روشنایی کار شده در عمق یا در پشت سقف های کاذب شبکه ای مناسب هستند (۳٫۵ تا ۴ متر) و نورپردازی با مسئله کمتری روبه رو می شود. در سالن های کنفرانس و گردهمایی تامین روشنایی برای سطوح عمود برای بهتر دیدن چهره ها به اندازه روشن کردن میزها اهمیت دارد.

مجتمع خلیج فارس

میز کنفرانس می تواند حدود ۴۰۰ لوکس سطوح عمودی اطراف میز حدود ۲۰۰ لوکس روشنایی داشته باشند.

 

پروژه قبل از اجرا

مجتمع خلیج فارس

مجتمع خلیج فارس

مجتمع خلیج فارس