دفتراداری میدان مادر

طراحی یک دفتر کار به نحوی که محیطی آرام، منعطف و زیبا را به وجود آورد و تمام نیازهای پرسنل را رفع کند و هم چنین محیطی مولد برای یک تیم کاری ایجاد کند، موضوعی بسیار با اهمیت و غیر قابل چشم پوشی است. استعدادهای نفرات یک تیم که بیشترین ساعات هفتگی خود را در دفتر کار می گذرانند، در محیطی مناسب و جذاب بهتر بروز می کند.اداری میدان مادر

برای بزرگتر دیده شدن فضای لابی ورودی از آینه قدی سرتاسری استفاده شده است. نور پردازی چشم گیر همراه با استفاده از رنگ سفید بر روی دیوار آجری و گیاه سبز ،فضایی مدرن و بزرگ تری را نشان می دهد.استفاده از کف پوش ترمود در فضای سفید باعث گرم تر شدن فضا و همچنین چوب های افقی خطی سقف زیبایی بصری برای محیط اداری ایجاد کرده است.

اداری میدان مادر

 

 

 

 

 

پروژه در حال ساخت

اداری میدان مادر

اداری میدان مادر

ایده طراحی

اداری میدان مادر

اداری میدان مادر

اداری میدان مادر

اداری میدان مادر

اداری میدان مادر