یکی از مهم‌ترین كمیت‌های مورد اندازه‌گیری در واحدهای صنعتی، كمیت فشار می‌باشد، به گونه‌ای كه برای تعین نوع تجهیزات ابزار دقیق معمولا یكی از آیتم‌هایی كه همواره مورد سوال است، فشار سیستم و در نتیجه ماكزیمم فشار قابل تحمل آن می‌باشد. از این رو همواره نیازمند تجهیزاتی هستیم تا با توجه به شرایط محیطی و استانداردهای مربوط بتوانند فشار سیستم را اعلام كنند و با توجه به آن عمل كنند.

گیج فشار یا فشارسنج ابزارهای دقیقی هستند که برای اندازه‌گیری و نشان دادن فشار به کار می‌روند. گیج فشار یا فشارسنج در صنعت کاربرد گسترده‌ای دارد و یکی از پرمصرف‌ترین اقلام در سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، نیروگاه‌ها، کارخانجات و ساختمان‌های بزرگ و سیتم‌های تولید فشار و… به حساب می‌آیند. روش کار یک گیج فشار یا فشارسنج می‌تواند متفاوت باشد و بر اساس مکانیسم متفاوت و متنوعی عمل کنند.

گیج فشار یا فشارسنج دستگاهی است برای سنجش فشار که در بیشتر موارد از مکانیزم مکانیکی گیج فشار بوردون تیوب، گاهی مکانیسم گیج فشار دیافراگمی و در بعضی موارد از سیستم بیلوز المنت استفاده می‌نماید. در تمامی این مکانیسم‌ها، گیج فشار یا فشارسنج با تغییر حالتی که المنت اندازه‌گیری کننده، در اثر تغییرات فشار پیدا می‌کند و انتقال این تغییر حالت به یک عقربه یا نشان‌گر که بر روی یک صفحه کالیبره شده که بر اساس تغییرات رنج فشار مندرج گردیده است می‌چرخد، به سادگی مقادیر فشار در محدوده وسیعی از خلا تا ۱۰۰۰ بار را اندازه‌گیری می‌کند. گیج فشار یا فشارسنج عموماً فشار گاز یا مایع را که هر کدام نوعی سیال هستند اندازه می‌گیرد.

گیج فشار یا فشار سنج انواع مختلفی دارد که به طور کلی آن را می‌توان به دو دسته اصلی گیج فشار آنالوگ یا فشارسنج عقربه‌ای و گیج فشار دیجیتال یا فشارسنج دیجیتال تقسیم کرد. استفاده از گیج فشار آنالوگ مانند گیج فشار تفاضلی، گیج فشار خلا، گیج فشار روغنی در صنایع جهت نشان دادن مقدار فشار محلی رایج است و درحال حاضر به لحاظ محبوبیت و قیمت مناسبی که دارد از پرمصرف‌ترین تجهیز جهت نمایش فشار می‌باشد. این تجهیز که از مکانیزم مکانیکی بهره می‌برد با تغییر حالتی که المان گیج در اثر فشار پیدا می‌کند و انتقال این تغییر حالت به یک عقربه بر روی یک صفحه مدرج شده به سادگی مقادیر فشار را در گستره‌ای وسیع حتی تا ۱۰۰۰بار اندازه‌گیری می‌کند.

از آنجا که مجموعه پرگاس مارکت با هدف ارتقای کیفی تولیدات داخلی صورت پذیرفته است، ارائه خدمات با کیفیت و نظارت مستقر بر کیفیت قطعات وارداتی از ارکان اساسی این مجموعه بوده و بخش کنترل کیفیت مجموعه نظارت مستمری به واردات خود دارد.